REFERAT FRA MØTE MELLOM AURDAL OG KRUK LØYPELAG OG VELFORENINGENE 11.10.07

 

Sted               : NGI, Oslo

Tilstede          : Hans Henriksen (Espelifjell), Christian Berggrav (Ravangkollen), Egil Dammen (Valdres Alpingrend), Erik Hestnes (Gråndalsvegen/ Hytteeierforeningen), Harald Qvist (Freningvegen), Mikael Fønhus (Løypelaget) 

Referent        : Mikael Fønhus

 

 1. Løypelaget orienterer om sin egen virksomhet, økonomi og planer framover.
  1. Økonomien er under kontroll, og løypelaget har planer om å starte løypekjøringen så fort snøen kommer.
  2. Det er ansatt nye løypekjørere, og samlet inn nær 50.000 kroner til planering og tilrettelegging av tidligløyper. Tidligløypene nordover fra Ravangsmyra er langt på vei ryddet og tilrettelagt. Det mangler litt maskinelt arbeid et par steder som er planlagt i siste halvdel av oktober. Løypa vil bli klargjort så fort endelig tillatelse fra kommunen foreligger.
  3. Tidligløyper er viktig. Etter at det frivillige løypeutvalget tidligere i år gikk inn og anbefalte dette har vi i år prioritert opparbeiding av tidligløype nordover fra Ravangsmyra. Vi har vurdert flere alternativer og er bestemt på at vi neste år skal få til en tilsvarende løype sørover fra Danebu og Fjellpark-området, slik at flere hytteeiere kan få tidligløyper i sitt nærområde.
  4. Det jobbes også med fokus på å tilrettelegge for flest mulig tilbringerløyper fra ulike hyttefelt.

 

 1. Opplegg for innkreving av løypebidrag for kommende sesong kan foregå på flere måter:
  1. Velforeningene kan kreve inn bidrag fra alle sine medlemmer og betale videre til Aurdal og Kruk løypelag.  Hytteeierforeningen bør forsøke å motivere velforeningene til å kreve inn 500 - 600 kr pr. hytte i ordinært driftstilskudd til løypene, og samtidig oppfordre til å gi 200 kr i tilskudd til tidligløyper. Flere velforeninger har kollektivt bidratt så langt, og vi håper de andre vil følge etter. Det vises til www.loypelaget.no for liste over innbetalinger.
  2. Det er viktig at velforeningene betaler tidligst mulig i sesong. Det vil styrke likviditeten hos Løypelaget. Alternativt kan velforeningene gi melding til Løypelaget om når de kommer til å betale, og samtidig gi et anslag på hvor mye.
  3. Til orientering er det anslagsvis 60 % av hytteeierne som sogner til en velforening. De andre må nås på annen måte.

Sist sesong sendte Valdres Destinasjon ut giroer til alle hytteeiere i Nord-Aurdal. Pengene ble innbetalt til en konto hos Valdres Destinasjon, og deretter fordelt til de ulike løypelagene på bakgrunn av opplysningene om gards- og bruksnummer. Vi er tilbudt å kunne bruke samme opplegget i år, men på møtet var det enighet om at vi ønsker kontonumrene til de 4 løypelagene oppgitt på tekstdelen i giroen, og at hver og en selv fører på riktig kontonummer når de betaler. ”Det vil styrke tilliten til at pengene kommer til rett adresse, mente forsamlingen.

Det var enighet om å beholde forslaget til løypebidrag uendret fra i fjor, da det ble bedt om 600 kroner. Hver og en kan jo uansett endre størrelsen på bidraget ved betaling. 

 

 1. Valg av hytteeiernes styremedlemmer i løypelaget ble ikke gjort. Christian Berggrav og Erik Hestnes ble valgt i vår. Dersom noen andre skal velges, blir dette avklart gjennom møte som hytteeierforeningen skal ha med velforeningene på Aurdalsåsen. Fra Smørli- / Krukområde er Kåre Martinsen hytteeiernes representant.

 

 1. Eventuelt.
  Det er ønskelig å få til en rundløype om Ølslykkja. En grunneier har tidligere forhindret dette, men nå er det funnet løsning som gjør det mulig. Hans Henriksen tegner inn løype på et kart, og sørger for at det blir ryddet tilstrekkelig.

 

 

Mikael Fønhus

styreleder

Aurdal og Kruk Løypelag

www.loypelaget.no

E-post: mikael@fonhus.net

Tlf.:     (+47) 992 87 002